Technologie & Competenties

Menzing is een kennisintensief bedrijf. Zowel in de ontwerpfase als in de productiefase zet Menzing beproefde technieken in om snel en foutloos tot serieproductie te komen. Daarin heeft het een indrukwekkende track record opgebouwd.

In de ontwerpfase maakt Menzing gebruik van:

 • Methodisch ontwerpen
 • De Design For Assembly-methodiek waarmee verbeteringen worden aangebracht die de stap van ontwerp naar productie probleemloos laten verlopen.
 • FMEA (Failure mode and effects analysis). Deze FMEA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen van een werkend item als onderdeel van een complex systeem of een proces om op voorhand constructieve of procesmaatregelen te treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlaagt of de impact (op de rest van het systeem) verminderen.
 • QFD (Quality function deployment). Deze methode vertaalt zowel klantenwensen als marktvragen in ontwerpeisen
 • 3D-CAD-Solid Works. Een krachtige 3D-ontwerpoplossing voor het snel ontwerpen van onderdelen, samenstellingen en 2D-tekeningen. Het ontwerpprogramma kent toepassingsspecifieke hulpprogramma’s voor plaatmetaal, laswerk, complexe gekromde vlakken, mallen en matrijzen.
 • CE-risico beoordeling
 • VA/VE (Value Analysis/Value Engineering) Value Analysis / Value Engineering is een systematische en georganiseerde procedurele besluitvorming. Het helpt onze ontwerpers op creatieve manier alternatieven te genereren met een zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding.
 • Conceptual Design. Conceptual Design is een overkoepelende term voor alle vormen van niet-esthetisch design management disciplines. Het is een vroeg stadium in het ontwerpproces, waarin de grote lijnen van de functie en de vorm van van een machine worden benadrukt. Het omvat het ontwerp van interactie, ervaringen, processen en strategieën. Het gaat om een goed begrip van de behoeften van gebruikers.

 

In de productiefase, daar waar Menzing de processen bij derden bewaakt en zelf ook verantwoordelijkheid neemt voor de assemblage, gebruikt Menzing de volgende methodes en technieken:

 • PFMEA: Process Failure Mode and Effects Analysis- structured Een FMEA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen van een een stap in het proces om op voorhand procesmaatregelen te treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlaagt of de impact (op de rest van de productie) verminderen.
 • Lean six sigma- methode voor het organiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen
 • 5S-workplace organization method. 5S is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als uitgangspunt. Door die te optimaliseren gaan we verspillingen tegen en leggen we de basis voor kwaliteit.
 • KANBAN- systeem om de logistieke productieketen te besturen. Kanban is een effectief middel ter ondersteuning van het beheer van een productiesysteem als geheel. Het blijkt ook een uitstekende manier te zijn om verbeteringen te starten en in gang te houden.
 • SCM: Supply chain management- principe waarbij door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat.

Lees verder

OEM en betrouwbare leveringen; moeilijk te combineren

De leverbetrouwbaarheid van OEM-ers staat vaak onder druk. Dat is om meerdere redenen vanzelfsprekend. Allereerst zien we dat een OEM vaak binnen een specifieke branche haar klanten werft en vindt. Dat maakt dat schommelingen in de markt of seizoensschommelingen bij al haar klanten op het zelfde moment aan de orde zijn. Daar leidt een betrouwbare levering onder. En er is meer: een OEM-er is per definitie gebonden aan een uitgebreid vaststaand machinepark. Op het moment dat de vraag groter wordt loopt een dergelijk bedrijf al heel snel tegen grenzen aan. In eerste instantie kan met het uitbreiden van de werktijden nog wel enig soelaas geboden worden, maar al gauw worden grenzen bereikt. Dat alles in het positieve geval…

Checklijst technische vereisten

Ontwerpen begint met luisteren. Dat is het idee van Menzing. Menzing redeneert immers niet vanuit een bestaande machine of een bestaand productiepark om daarmee aan uw wensen te voldoen. Het denkt omgekeerd. Uw wensen rond een machine zijn leidend en Menzing vindt daar het juiste ontwerp, de juiste productietechnieken en vervolgens ook de juiste onderdelenproducenten bij, vanuit haar wereldwijde netwerk. Ga het gesprek aan met Menzing en ervaar hoe het anders kan.