Onze visie op OEM: is het een revolutie of een evolutie?

Visie op een nieuw perspectief

We zien dat de klanten van Menzing zich steeds verder specialiseren en er bewust voor kiezen om de ontwikkeling en bouw van machines buiten de eigen productieomgeving plaats te laten vinden. Traditioneel gingen dergelijke bedrijven naar de OEM-markt. Maar met die traditie wordt nu gebroken. Steeds vaker wordt de prijs van machines niet bepaald door de ontwikkeling, maar door de markt. Dan moet het ontwikkeltraject daar op aangepast worden en aanzienlijk efficiënter worden ingericht: met betere technieken en leveranciers met de juiste focus.

Tegelijkertijd zien we dat de technieken zich in een enorm tempo ontwikkelen. Een tempo dat vaak hoger ligt dan de markt kan behappen. We denken aan the Internet of Things en bijvoorbeeld 3d-printing. Op die gebieden kunnen alleen sterk gespecialiseerde bedrijven het tempo van de techniek bijhouden. Menzing verzamelt dergelijke bedrijven om zich heen en weegt ze op kennis en leverbetrouwbaarheid. Vervolgens ontpopt Menzing zich is de ontwerpen van een modulair opgebouwde machine en als een regisseur die al deze modules of onderdelen bij sterk gespecialiseerde bedrijven laat vervaardigen. Dat heeft voordelen.

In de praktijk blijkt deze werkwijze, waarbij Menzing ontwikkelaar is, regisseur van de supply chain en de assemblage verzorgt, tot betere en goedkopere producten te leiden. Daarnaast zien we dat het systeem dat zo opgebouwd wordt veel flexibeler is dan wat een OEM-er kan bieden. Modulebouwers hebben altijd een tweede aanbieder naast zich. Dat garandeert niet alleen extra aandacht voor de kwaliteit, maar biedt ook een garantie voor de flexibiliteit van dit systeem. Menzing heeft een nieuw, ander perspectief op machineproductie. Een perspectief dat de horizon van een succesvolle productintroductie en een succesvolle uitrol van series, snel dichterbij brengt.

Hoe kunnen dagelijkse leveringsproblemen van OEM's worden opgelost?

De markt wordt voortdurend geconfronteerd met de leveronbetrouwbaarheid van de OEM-er. Dat heeft enerzijds te maken met een enorm gebrek aan flexibiliteit dat we in deze branche tegenkomen dat gevoed wordt door per definitie beperkte middelen. Daarnaast blijkt ook dat planning haast per definitie uit de hand loopt. Planners in de OEM die de druk voelen om de leverbetrouwbaarheid te verhogen, zullen vaak de neiging hebben om een extra ‘veiligheidstijd’ toe te voegen in hun planning. Dit is echter een valkuil die een negatieve spiraal op gang brengt.

Hoe Menzing de time-to-market verkleint

Op het moment dat u uw idee over een nieuwe machine helder hebt, is er eigenlijk geen tijd meer te verliezen. Want tijd is hier dan letterlijk geld. Elke dag later op de markt staat voor inkomstenderving en verhoogt daarbij het risico dat collega-aanbieders u voor zijn. Volstrekt logisch dat de ‘time to market’ voor u essentieel is. Menzing heeft haar productontwikkeling en productie zo georganiseerd, dat in veel gevallen tot wel 50% reductie gerealiseerd kan worden in ‘time to market’. Zonder concessies aan de kwaliteit. Integendeel.

Menzing kijkt met aandacht naar Baxter

Volgens deskundigen is het moment dat robots en mensen gaan samenwerken aangebroken. Tony Fadell, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de iPod en iPhone, noemt de ontwikkeling van Baxter: ‘Een Macintosh-moment voor de robotwereld’. Fabrikanten gebruiken al meer dan 50 jaar robots in de assemblage, maar die werkten nooit écht samen met mensen. Tot Baxter; een adaptieve robot van Rethink Robotics uit Boston, een bedrijf van Rodney Brooks die met de iRobot heeft laten zien dat hij een innovatief en succesvol ondernemer is.

Maak kennis met onze klanten