OEM en leverbetrouwbaarheid; een lastige combinatie

Artikel

OEM en leverbetrouwbaarheid; een lastige combinatie

De leverbetrouwbaarheid van OEM-ers staat vaak onder druk. Dat is om meerdere redenen vanzelfsprekend. Allereerst zien we dat een OEM vaak binnen een specifieke branche haar klanten werft en vindt. Dat maakt dat schommelingen in de markt of seizoensschommelingen bij al haar klanten op het zelfde moment aan de orde zijn. Daar leidt een betrouwbare levering onder.

En er is meer: een OEM-er is per definitie gebonden aan een uitgebreid vaststaand machinepark. Op het moment dat de vraag groter wordt loopt een dergelijk bedrijf al heel snel tegen grenzen aan. In eerste instantie kan met het uitbreiden van de werktijden nog wel enig soelaas geboden worden, maar al gauw worden grenzen bereikt. Dat alles in het positieve geval…

 

Want de praktijk leert dat zaken ook anders kunnen lopen. Wie afhankelijk is van één toeleverancier in de vorm van een OEM-er maakt zich automatisch afhankelijk van de bedrijfssituatie aldaar. Een brand, staking of bijvoorbeeld faillissement, heeft directe gevolgen voor de continuïteit is de levering. Dat klinkt wellicht als doemdenken, maar veel afnemers hebben anders ervaren en weten dat dit ook wel degelijk de praktijk kan zijn. De meest gehoorde klant van afnemers in de relatie met OEM-ers is namelijk niet de prijs of kwaliteit, maar juist de leverbetrouwbaarheid. Menzing weet dat. Sterker: het heeft daar een belangrijk deel van haar succes aan te danken.

 

Voor veel van de relaties van Menzing is de machine waarover we praten niet de core business. Relaties van Menzing hebben vaak een machine nodig om hun core product aan de man te brengen. De OEM-er levert voor hen de trekhaak waarom de belangrijkste omzet wordt meegetrokken. Juist dan is leverbetrouwbaarheid essentieel. Want waar machines niet geleverd worden, wordt dan ook de omzet in gebruiksgoederen niet behaald. Weeg vooral voor uzelf eens af hoe dat voor u ligt. Als leverbetrouwbaarheid meer betekent dat het risico lopen op derving van verkoop op machines is het nog essentiëler kennis te maken met Menzing. Menzing denk immers anders. Leverbetrouwbaarheid is voor haar leidend en het zoekt daar binnen haar netwerk steeds de juiste partijen bij. Voor iedere module meerdere. Want dat werkt.

Author:
Mark Slotman |
MAIL | |