Niet ijver maar specialisatie verklaart succes mier

Blog

Niet ijver maar specialisatie verklaart succes mier

Mierenkolonies blijken enorm succesvol te zijn. Dat blijkt niet zozeer te komen door hun spreekwoordelijke ijver, maar door de wijze waarop zij de productie organiseren: iedere mierengroep heeft binnen een kolonie zijn eigen taak waarin de groep zich volledig gespecialiseerd heeft. Ondertussen zorgt de kolonie als geheel ervoor, dat dankzij zeer goede communicatielijnen (met direct contact en feromonen) als geheel ook succesvol zijn… Wij hadden bij Menzing niet gedacht ooit met zoveel belangstelling een onderzoek van biologen te lezen.

Voor het experiment werd de mierensoort Camponotus fellah gebruikt die je vindt in het steppelandschap van Noord-Afrika. Het zijn flinke mieren die wel achttien millimeter groot kunnen worden. Dat maakte het mogelijk om in een laboratoriumsetting iedere mier van de kolonie (van ongeveer 200 mieren) van een QR-code te voorzien en vervolgens met camera’s de gedragingen van iedere individuele mier 24/7 te volgen. Zo werden bijna 2,5 miljard posities en ruim negen miljoen interacties vastgelegd. Uit deze interacties kwamen drie groepen mieren naar voren die voornamelijk met de eigen groep contact hebben. Deze groepen bleken te bestaan uit werkmieren die dezelfde taak vervulden: verplegers, voedselverzamelaars en opruimers. Specialisten dus.

 

Mieren communiceren met elkaar door feromonen, aanrakingen en geluiden. De wetenschappers onderzochten hoe snel een nieuwtje zich door de kolonies kon verspreiden. Dat deden ze door in een simulatie willekeurige mieren een boodschap te geven. Ieder contact met andere mieren stond voor het doorgeven van het nieuwtje. Volgens de berekeningen was binnen een uur 89 procent van de kolonie op de hoogte. Ook deze communicatie is essentieel voor het succes van de groep. De onderzoekers zijn zich er bewust van dat er het een en ander aan te merken valt over de opzet van het onderzoek. Maar ze concluderen dat de sleutel tot de ingenieuze organisatie van de mierenkolonie de specialisatie van de beestjes is. Mieren kennen hun plaats en gedragen zich daarnaar. Het zijn geen generalisten maar specialisten, die dankzij goede communicatie samen een taak weten te volbrengen.

 

Dat herkennen we.

Author:
Martijn Geerdink |
MAIL | |