Duurzaamheidsdenken geeft 3D-printing extra boost

Artikel

Duurzaamheidsdenken geeft 3D-printing extra boost

De markt voor 3D-printing groeit spectaculair. Men verwacht nu dat de 20 miljard dollargrens binnen tien jaar bereikt wordt. Dat zag er in eerste instantie zeker niet zo uit. Laten we niet vergeten immers dat 3D-printen al in de vroege jaren tachtig is uitgevonden en daarbij nauwelijks enig succes kende. Pas toen in 2009 een belangrijk octrooi verliep konden anderen deze markt betraden, kwam het succes. Het waren met name start-ups die grote progressie boekten, daarbij gesteund door een enorme mediahype die rond het printen ontstond.

Inmiddels heeft ook de gevestigde orde (lees: onder meer Hewlett Packard en General Electric) de techniek stevig omarmd. In eerste instantie werd 3D-printen gebruikt voor het vervaardigen van prototypes. Aansluitend werden ook de eerste modellen van een producten die werden ingezet voor praktijktests 3D-geprint. En nu gaan we nog een stap verder en wordt er regelmatig voor gekozen om ook de uiteindelijke productie met 3D-printers te doen. Voor ons als ontwerpers van producten geeft dat een enorme ontwerpvrijheid. Niets is onmogelijk en complexer betekent niet langer ‘duurder’.

Ook klanten en gebruikers omarmen de techniek. Hun motivatie daarbij is soms een geheel andere dan die van de ontwerpers. Bij 3D printen wordt louter materiaal toegevoegd, waar bij de traditionele technieken vooral materiaal wordt weggehaald. Het voorkomen van verspilling blijkt binnen het groene denken, dat duidelijk zijn intrede heeft gedaan in de markt, een sterk argument. En ook het feit dat ontwerpen die via 3D-printing gerealiseerd worden vaak lichter kunnen zijn (materiaal en vervoerkosten), speelt daarin mee. Menzing zelf is onderdeel van de trend die we waarnemen en past ook steeds vaker deze techniek toe voor de daadwerkelijke productie.

Author:
Martijn Geerdink |
MAIL | |